František Palacký – český historik, politik a spisovatel

František Palacký

Byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. Má přezdívku Otec národa.

Citáty Františka Palackého

Dílem svým posloužit chci milovanému národu svému věrným obrazem minulosti jeho, ve kterémž by jako v zrcadle poznal sebe sám a vzpamatoval se v tom, čehož mu potřebí jest.

Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom je vytvořit.

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.

Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.

Zhovadilost všeobecná povstane, byť by komunisté i jen v jedné generaci panovati měli.

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích