František Palacký – český historik, politik a spisovatel

 

František Palacký

Byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví. Má přezdívku Otec národa.

 

František Palacký – Wiki František Palacký – ČNB

Citáty Františka Palackého

Dílem svým posloužit chci milovanému národu svému věrným obrazem minulosti jeho, ve kterémž by jako v zrcadle poznal sebe sám a vzpamatoval se v tom, čehož mu potřebí jest.

Kdyby Rakouska nebylo, museli bychom je vytvořit.

Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.

Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.

Zhovadilost všeobecná povstane, byť by komunisté i jen v jedné generaci panovati měli.