František Koukolík – český neuropatolog, spisovatel a publicista

 

František Koukolík

Františk Koukolík český neuropatolog, spisovatel a publicista.

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy se specializací na patologickou anatomii. Zaměřil se na neurodegenerativní choroby mozku. Od roku 1983 je primářem patologie Thomayerovy nemocnice v Praze, zároveň přednáší na 3. lékařské fakultě UK.

Koukolík napsal desítky knih a v roce 1992 získal cenu Akademie věd za popularizaci vědy.
foto: Českatelevize.cz

 

Zajímavé články

 

Moc: modely, sociální psychologie, neurobiologie a patologie

Klasický popis povahy moci je v Hobbesově Leviathanu (1651). Jednoduchá Weberova definice říká, že mít moc znamená mít možnost někoho přinutit, aby dělal něco proti své vůli, což se dociluje agresí a/nebo manipulací. Existuje úzký vztah mezi mocí a majetkem.

čtěte dále  > 

Jak si zamilovat systém 

Klameme sebe i ostatní, abychom na světě nemuseli pokud možno nic měnit. A to i v případě, kdy vinou stavu světa trpíme, říká ve svém textu František Koukolík. Naše záliba v zachování stavu věcí je však podle něj stejně škodlivá, jako těžko potlačitelná

čtěte dále>

O tvořivosti, drzosti nevzdělaných a hloupé vědě

Jestliže se dá moudrost nazvat vrcholnou kompetencí, pak je genialita vrcholnou tvořivostí. V obou směrech jde o kontinuum. Kompetentní lidé, od řemeslníků po manažery, nemusí být filozoficky moudří. Jsme rádi, že kupodivu stále existují. To samé platí o tvořivosti. Tak, jako existuje každodenní kompetence nebo inkompetence lidí, jimž se říká „obyčejní“, existuje každodenní tvořivost, stejně jako její opak.

čtěte dále >

Stupidita je naším evolučním darem

Teoretická možnost, že tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o poruchu osobnosti, ale o druh parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normy, se zejména v posledních letech prohlubuje,“ píší v předmluvě k novému, přepracovanému vydání knihy Vzpoura deprivantů její autoři. Jedním z nich je MUDr. František Koukolík, DrSc.

čtěte dále >

 

Rozhovor s Františkem Koukolíkem na téma propaganda

Propaganda je pokus nějaké autority, například státní, církevní či stranické, o něčem přesvědčit co největší lidské skupiny, jimž říká „cíl“. Propaganda často nadsazuje, může, ale nemusí lhát. Nátlak propagandy bývá různě velký. Užívá postupy, které dokáží přimět lidské skupiny k povolnosti a souhlasu bez ohledu na vlastní zájem. Cílem propagandy je politická moc. Propaganda slouží mocenské elitě, stejně jako skupinám, které o moc usilují.

čtěte dále >

Zajímavá videa

 

 

Citáty Františka Koukolíka

 

„Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.“

„Věda o hlouposti prokázala, že hustota hlupáků je stejná mezi členy vlád jako mezi pravidelnými návštěvníky restaurací nižších cenových skupin.“

„Vývoj ženského mozku je jiný a daleko méně prozkoumaný.“

 

 

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích