Mikuláš Šveda

V posledních letech pozoruji vzrůstající frustraci občanů této bezesporu krásné země, a protože ani mě nenechává chladným, co se děje kolem nás, rozhodl jsem se investovat svůj čas a finanční prostředky do tohoto projektu.

Cílem těchto stránek je probudit v lidech hrdost a sounáležitost se svojí vlastí a chuť zapojit se do dění kolem nás.

 

WWW.Mikulas-Sveda.cz

Osobní stránky Mikuláš Šveda

Pokud se chcete dozvědět něco víc o mé osobě můžete navštívit moje osobní stránky.
WWW.Mikulas-Sveda.cz