Svatý Václav – český kníže a světec, český patron,

Svatý Václav

Svatý Václav (907 – 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Václav I.  byl nejstarším synem přemyslovského knížete Vratislava I., vládnoucí po svém otci Bořivoji, a jeho manželky Drahomíry. Jeho prarodiči byli svatá Ludmila a první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I.

Václav se ujal vlády v roce 925 a hned po nástupu na trůn se snažil o nápravu nepořádků a o nábožensko-kulturní povznesení země.

Zajímavé články

Smrt sv. Václava a vyvraždění Slavníkovců

Česko slaví dne 28. října svůj nejmladší státní svátek, tzv. Den české státnosti. Ten v sobě spojuje dvě významné události raně středověkých českých dějin a shodou okolností jsou obě spojeny se smrtí. Právě 28. září 935 byl svým bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec a patron českého státu. Téhož dne, ale v roce 995, nechal Boleslavův syn Boleslav II. zvaný Pobožný vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců. Tímto se zasloužil o zachování celistvosti a politického sjednocení českého státu. Jako státní svátek se 28. září slaví od roku 2000.

čtěte dále  > 

Zajímavá videa

Citáty

„Ty jsi dědic České země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím.“

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích