karel-IV-wiki-web

Král Karel IV.

Karel IV. (narozen 14. května 1316 v Praze – zemřel 29. listopadu 1378 v Praze) byl v pořadí jedenáctým českým králem. Jako Karel I. vládl od července 1346 až do listopadu 1378. V roce 1346 se jako Karel IV. stal německým (římsko-německým) králem a o 9 let později, tedy v roce 1355, byl jmenován císařem římským. Od roku 1355 vládl také v Itálii (lombardský král), od roku 1365 v Burgundsku (arelatský král). V letech 1333 až 1348 zastával funkci moravského markrabě a lucemburského hraběte v letech 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků.

Zdroj textu a obrázku: Wikipedia

Citáty Karla IV.

Co platná jest urozenost nebo hojnost jmění, není-li při nich čistého svědomí, pravé víry a naděje ve svaté vzkříšení.

Královskou důstojnost zdobí, když ji poslouchá lid jí podřízený.
A stejně tak ji zdobí, když se král stará víc o to, jak se mají lidé, než se má on sám,
protože je spjat s lidmi, jako duše je spjata s tělem.

Zásluhy Karla IV.

Karel IV. ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Praha se díky němu stala politickým centrem celého regionu a sídlem vzdělanosti. Upravil vztah českého státu k říši Zlatou bulou Karla VI. v roce 1356, která mimo jiné stanovila právo svobodné volby českého krále pro případ, že by panovnický rod vymřel. Karel také založil novou státní instituci země Koruny české. Ta byla nadřazena českému králi i stavovské obci. Za svůj život nechal Karel IV. vybudovat nový královský palác, založil Nové Město v Praze, pokračoval ve stavbě Chrámu sv. Víta, nechal postavit Karlův most a hrad Karlštejn a založil řadu klášterů. Jeho zásluhou vznikla v Praze roku 1348 Karlova univerzita, jež se stala první univerzitou ve střední Evropě. Karel IV. dovedl svým vladařským uměním hospodářství českých zemí k prosperitě.

Zdroj: Wikipedia

Karlštejn legální fotografie z fotobanky pixmac.cz

karlstein-karel-IV-mensi

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích