Tomáš Garrigue Masaryk – první prezident  Československa

tgm-mensi-kreslo-final-wiki

Tomáš Garrigue Masaryk (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány) byl státník, politik, filozof a pedagog. Stal sel poslancem rakouské říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 byl zvolen prvním prezidentem Československa. Za své zásluhy na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za Prezidenta Osvoboditele (dle zákona č. 232/1935 Sb.z. z 21. prosince 1935). Na počest jeho osmdesátých narozenin byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“ T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen (ale jen v deseti nominačních letech) na Nobelovu cenu míru.

Zdroj textu a obrázku: Wikipedia.org

Citáty T.G.M.

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím. Je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

Založení Masarykovy univerzity a Masarykovy akademie práce

T. G. Masaryk podepsal v roce 1919 jako prezident zákon č.50 Sb. z. a n. Ten podpořil vznik druhé české univerzity v Brně se čtyřmi zakládajícími fakultami. Po svém zakladateli byla pojmenována Masarykova univerzita. 28. ledna 1919 se na jmenované univerzitě ustavily 4 základní fakulty a to lékařská, právnická, přírodovědecká a filozofická.

V témže roce zahájila svou činnost badatelská technicko-ekonomická samosprávná instituce zvaná Masarykova akademie práce. Stalo se tak v Praze po její mnohaleté přípravě a za pomocí Masaryka. Jejími členy byli většinou profesoři a vedoucí ústavů technických vysokých škol. Návrh na zřízení Masarykovy akademie práce byl podán Národnímu shromáždění 20. prosince 1918, tedy na den příjezdu prezidenta do vlasti. Jeho vznik byl potvrzen zákonem č. 86 Sb. z. z 29. ledna 1920.

Zdroj textu a obrázku: Wikipedia.org

tgm-masarykova-univerzita

Sdílejte na sociálních sítích