Daně

Celých 48 % firem odcházejících do zahraničí míří do offshore daňových rájů

V ČR má dnes více jak 10.000 společností v takovém ráji své sídlo. Přečíst celý článek

Uniklé dokumenty ilustrují tajné dohody globálních korporací s Lucemburskem

Malé Lucembursko s 550 000 obyvatel je „magickou zemí“ značkových korporací usilujících o drastické snížení daní. Pepsi, IKEA, FedEx a 340 dalších mezinárodních společností vyjednalo tajné dohody s Lucemburskem, které mnoha z nich umožnily výrazně ušetřit na daních, zatímco v zemi samotné udržovaly jen symbolickou přítomnost. Přečíst celý článek

Z toho pak plyne následující …

Velké společnosti daně neplatí takže je potřeba ještě více zdeptat a zdanit občany ve skutečnosti ale jen těch cca 2,5 milionu občanů tvořících skutečné hodnoty

údaje ČSÚ roku 2012:
Zaměstnanci placení státem = 2 261 000 (z toho například 458 000 úředníků!)
Nezaměstnaní = 600 000
Důchodci = 2 350 000
Děti, studenti, ženy na MD ap. = 2 778 000
Celkem = 7 989 000
Občané produkující reálné hodnoty = 2 513 000

Glosy

Glosa: Prostě se zadlužíme

zdroj: Český rozhlas Pardubice, 21.10.2014

Glosa: Opět krachující Řecko

zdroj: Český rozhlas Pardubice, 8.1.2015

Víte za co všechno platíme ?

Přehled poplatků v České republice

Finanční správa má mít větší pravomoci při zjišťování původu majetku

Finanční správa bude zjišťovat celkový majetek včetně případných dluhů, což v návrhu zákona označuje jako jmění.
Pokud poplatník nebude schopen na výzvu správce daně prokázat původ svých příjmů a odhadovaná výše stanovené daně bude vyšší než 2 milióny korun, správce daně přistoupí ke stanovení daně podle „zvláštních“ pomůcek. To znamená, že odhadne výši příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem jeho majetku. Současně se stanovením daně předepíše penále ve výši až 100 procent.
Přečíst celý článek

Procitne někdy český daňový poplatník?

Daně se platit musí. Pokusy o jejich zkrácení či nezaplacení jsou dnes pomalu horším trestným činem než úkladná vražda. Stát vyvinul neprůhledný daňový otrokářský systém, který každému „zaručuje“ spoustu platebních povinností a „relevantních“ trestů, pokud je nesplníte. Přečíst celý článek

Služby státu

Stát zdůvodní existenci daní prováděnou řadou služeb. Řadu služeb postupem času omezuje a ty nezbytné si nechává opět platit.

Aleš Michl ekonom, analytik Raiffeisenbank – Hyde park 24

Přejít na video<u>

Vladimír Pikora hlavní ekonom, Next Finance – Hyde pakr 24

Přejít na video

Videa

Citáty

Mnohý platí daně, a neví proč. Mnohý platí daně, a neví nač. Mnohý platí daně, a neví komu. – Karel Havlíček Borovský

Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého. – Johan Norberg 

Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé. –  Antonín Zápotocký

Sdílejte tuto stránku, vyberte svou platformu!