Tomáš Baťa –  byl jedním z největších podnikatelů své doby

Tomáš Baťa

Tomáš Baťa (3. dubna 1876 Zlín – 12. července 1932 Otrokovice) byl československý podnikatel, tzv. král obuvi, protože vytvořil světové obuvnické impérium, v letech 1923 až 1932 starosta města Zlín a veřejný činitel. Spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou založil roku 1894 ve Zlíně obuvnickou firmu Baťa a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí. Tomáš Baťa byl jedním z největších podnikatelů své doby. Zdroj textu a obrázku: Wikipedia a Oficiální web Tomáše Baťi

Citáty Tomáše Bati

„Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.“

„Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k vašim dveřím.“

„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

„Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum.“

„Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví.“

„Náš zákazník – náš pán.“

„Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.“

„Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění.“

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích