Politici

Státní úředník , politik nebo kdokoli placený z našich daní je naším služebníkem a proto by měl nést jak trestní tak hmotnou zodpovědnost za své činy !

Kolik je v ČR úředníků ?

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) veřejný sektor v roce 2011 zaměstnával 935 tisíc osob . Dnes se již hovoří o 1,1 milionu.

Z toho 627 tisíc osob pracuje ve vládních institucích a z nich 269 tisíc v ústřední vládě. Stát platí z rozpočtu 427 tisíc zaměstnanců, z nichž lze 66 tisíc označit za státní úředníky.

Kolik je úředníků v ČR

Zajímavé by bylo srovnání počtu úředníků z let 1994 a 2014 to bychom se asi nestačili divit.

Volební sliby 2013

Zjistit více

Václav Klaus jako premíér , předseda parlamentu a prezident podepsal dluhy za cca 2.474.000.000.000,- Kč ( dva a půl bilionu korun českých )

Zobrazit dokument

Spoléhat na politiky, doprošovat se a vyzývat je k akci pomocí „otevřených” dopisů, není slibnou strategií; spíše demonstrací podřízenosti, závislostí a bezradnosti, ze kterých politici tyjí. Autonomie a nezávislost lidí jsou noční můrou stranického politika. Princip „Uděláme si to sami“ je mocným motivem k rekonstrukci našich měst, lokalit i regionů, bez politických stran, podle modelu a zkušeností našich Baťů, v jejich Zlíně. – Milan Zelený

Více na blogu zde

Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory. – Marcus Tullius Cicero, 55 před n. l.

Glosy

Glosa: Neudržitelné důchody

zdroj: Český rozhlas Pardubice, 20.1.2015

Glosa: Uvidíme,co bylo

zdroj: Český rozhlas Pardubice, 31.12.2014

Glosa: Kolik a za co?

zdroj: Český rozhlas Pardubice, 4.12.2014

Glosa: Servisní elita

zdroj: Český rozhlas Pardubice, 29.10.2014

400 roků starý sonet Williama Shakespeara:

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak dme se pýchou pouhý parazit,
jak pokřiví se každá dobrá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak lidskou slušnost korumpuje moc,
jak zchromlá vláda na nás bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak blbost zpupně schopným poroučí,
jak prostá pravda je všem jenom pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě,
jen nemuset tím sbohem dát i tobě.

Václav Havel – Češi v krizi

Video na ČT

Kancelář Blaník

Pořad na Stream

Citáty

Nemůžeme-li najít lepší argument pro zachování jakékoliv skupiny úředníků, než argument zachování jejich kupní síly, je to signálem, že nadešel čas se jich zbavit. – H.Hazlittem

Kdykoliv jde o koryta, řešení se najdou hbitá.- Miroslav Macek

Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu. –Ronald Reagan

Sdílejte tuto stránku, vyberte svou platformu!