Občanská neposlušnost

Občanská neposlušnost je způsob chování spočívající v systematickém dlouhodobém vyhýbání se naplňování očekávání oficiálních autorit.

Manifest daňového neplatiče

Nevážení poslanci a ministři, nemilí státní úředníci, dovolte abych se představil. Jsem jeden z těch těžkých zločinců, s nimiž vedete vleklou válku. Jsem jeden z těch nebezpečných lidí ohrožujících samotnou podstatu naší republiky.

Neplatím daně.

Jsem ve vašich očích zloděj, podvodník, asociál, podvratný živel a kdo ví, co ještě. Jen proto, že už mám dost, jak si nenažraný stát osobuje čím dál více z mých peněz. Jen proto, že se odmítám finančně podílet na věcech, které jsem nežádal a u nichž se mne ani nikdo neptal, zdali na ně chci přispět.

Celý článek zde

Korupce a zneužívání

I když vláda většiny je špatná sama o sobě, ve skutečnosti je demokracie ještě mnohem více špinavá. Zvolená vláda má v podstatě neomezenou moc a kontroluje skoro všechny zdroje společnosti. Obrovské množství zájmových skupin a lobbistů pracuje za našimi zády a ovlivňuje vládu, aby přijala zákony v jejich prospěch. Typickým příkladem jsou banky a finančníci, které společně s vládou vytvořili systém papírových peněz, který kontrolují a manipulují k vlastnímu prospěchu. Je tady množství mocných zájmových skupin co využívají systém k vlastnímu obohacení na úkor nás ostatních: odbory, nevládní organizace, farmaceutické firmy, farmáři, vojensko-průmyslový komplex. Běžní lidé s tím nic nemohou udělat. Většinou nemají prostředky, nebo čas aby zjistili co se děje. Vše co můžou dělat je z času na čas volit, ale nemohou donutit své vládce být zodpovědnými za své činy.

Celý článek zde

Jak řekl Pierre-Joseph Proudhon:

„… stát pro vás nemůže udělat nic. Ale vy pro sebe můžete udělat všechno.“ Přestaňte se poddávat vašemu vlastnímu zotročování a hledejte řešení a strategie, které neporušují základní principy svobodné společnosti již při úplném počátku o jejich uvažování.

Celý článek zde

Glosy

Není už čas na občanskou neposlušnost?

Občanská neposlušnost a právo na odpor mají své velmi významné místo v repertoáru demokracie. Umožňují, v krajním případě, zabránit nejen tyranií většiny, ale také jakékoliv systémové nespravedlnosti. Obracejí se při tom na přirozené právo a také ideu, že pokud se děje nepravost, není nutné, aby menšina čekala na to, až si to uvědomí většina.

Celý článek zde

Občanská neposlušnost je primárně zaměřená proti právním ustanovením a praktikám vnímaných jako nesprávné.

Za určitých okolností se i z vlády stává organizovaná banda lumpů. Celý článek zde

Videa

Citáty

Naším problémem není občanská neposlušnost. Naším problémem je občanská poslušnost. To, že lidé na celém světě se podvolovali rozkazům svých vůdců a odcházeli do válek, ve kterých jich miliony byly zabity, je výsledkem právě této poslušnosti.  – Howard Zinn

Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby obhájili svoji nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat, včetně jejich vlády. – Georgie Washington

Pouze blbci odmítají změnit svůj názor. – Brigitte Bardotová

Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.  – Theodore Roosevelt

Sdílejte na sociálních sítích s přáteli