Mistr Jan Hus – římskokatolický kněz, reformátor, myslitel, pedagog

 

Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.

 

Zajímavé články o Janu Husovi

Husův odkaz mistra Jana Husa pro současnost

Aktuálnost M. J. Husa spočívá v jeho životním příběhu, který je velmi silný. Pod obrazy rozmanitých interpretací této osobnosti a dobovým patosem se skrývá živý autentický příběh člověka, který prošel vnitřním vývojem, obtížným rozhodováním a zápasem. Dnes je zřejmá snaha ze strany historiků ukázat lidskou stránku českého reformátora.

čtěte dále  > 

Jan Hus nebyl žádný kacíř. Teolog mluví o skutečných důvodech jeho upálení

S tvrzení historika Petra Bahníka, že Jan Hus nepochybně byl kacířem, v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz důrazně nesouhlasí teolog Martin Chadima, který podává důkazy o manipulaci Husova procesu a varuje před značně černobílým a účelovým vykládáním české historie.

čtěte dále  > 

Zajímavá videa

 

Citáty Jana Husa

Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí

Zlořečený je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.

Zlo je trojího druhu: přítomné, minulé a budoucí

Stálý pak je ten, koho úspěchy nesvedou a protivenství neodstraší

Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili… Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli..

 

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích