Josef Dobrovský – český jezuitský kněz, filolog, historik, lingvista

Josef Dobrovský

Josef Dobrovský byl kněz, jezuita, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. Někdy bývá také považován za představitele tzv. 1. obrozenecké generace. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel. Někdy je mu přezdíváno „modrý abbé“. Jako jeden z prvních evropských lingvistů rozpoznal existenci indoevropské jazykové rodiny a příslušnosti slovanských jazyků k ní, a dokumentoval ji pravidelnými podobnostmi.

Zajímavé články

Josef Dobrovský – „První světový Čech nové doby

Na Tři krále, tedy 6. ledna, vzpomínáme úmrtní den Josefa Dobrovského, významného představitele národního obrození, předního bohemisty, orientalisty, literárního a církevního historika, který zemřel roku 1829 v Brně. K tomuto muži, který je nazýván patriarchou českého národního obrození, zakladatelem slavistiky a největším českým osvícenským vědcem, mám zcela osobní vztah.

čtěte dále>

Citáty Josefa Dobrovského

Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast svou českou a jazyk svůj.

Z ducha a těla skládá se člověk, z ducha a lidu složen jest národ.

Řídím se heslem pronásledovat omyly, ne lidi. Chci totiž prospívat, ne obviňovat.

Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem.

 

Sdílejte s přáteli na sociálních sítích