Monthly Archives: Říjen 2015

29 10, 2015

Migrační laviny aneb Není uprchlík jako uprchlík!

Od |Říjen 29th, 2015|Evropa, Multikulti, Zahraničí|0 komentářů

Člověk patří tam, kde se narodil. Jinak by lidský život neměl smysl. Na zeměkouli existuje cca. 170 různých národností. Každá z nich má ve světě své místo. Kde ta, či ona národnost, zapustila své kořeny tam by měla také zůstat.

Tedy za předpokladu, že nedojde ke katastrofě, jako je např. válka, přírodní katastrofy, zasažení vesmírným […]

29 10, 2015

,,Míra nenávisti mě překvapila“, říká učitelka o reakcích na výuku islámu

Od |Říjen 29th, 2015|Multikulti, Společnost|0 komentářů

Volně parafrázuji povzdech agilní paní učitelky, která chtěla děti poučit o islámu. Dokonce se děti musely klanět Alláhovi. Paní učitelka ale zůstala nepochopena a považte tu drzost, rodiče se dokonce rozčílili.

Nechci ani tak rozebírat paní učitelku a to, co udělala. Pro mě osobně je to za hranou, je to podobné, jako kdyby do třídy přišel člověk oblečený […]

29 10, 2015

Hrdina co Vám v metru rozdává noviny, by měl být na jejich hlavní straně

Od |Říjen 29th, 2015|Jiří Vítek, Společnost|0 komentářů

Vím, že by to asi nechtěl, abych o tom psal, ale nejsem schopen ten dnešní „zážitek“ dostat z hlavy a dlouho sem neměl tak hrdlo v poskoku jako dnes.

Když jsem jako obvykle jel pozdě metrem do zaměstnání při výstupu jsem si bral od schouleného  chlapíka bezplatné noviny. Musel jsem se zastavit a tiše zeptat “ […]

29 10, 2015

Česko po auditu

Od |Říjen 29th, 2015|Domácí, Ekonomika, Stát|0 komentářů

Každý z nás si občas sám pro sebe udělá malé shrnutí. Někdy se takové zastavení povede večer, ale většinou se zastavujeme až ve chvíli, kdy nás na tělo prostřednictvím nemoci upozorní, že jsme něco zanedbali. Podobný audit Česka provedl Aspen Institute Prague a magazín Forbes.

Představili ho minulý týden na své konferenci. Výsledky jsou velmi zajímavé, […]

29 10, 2015

Odmítám vlastizradu

Od |Říjen 29th, 2015|Politika, Společnost, Svoboda|0 komentářů

Od mládí mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k této zemi.Učil jsem se národní dějiny a českou literaturu, navštěvoval jsem památky spjaté s českou minulostí, chodíval do divadla, kde zněla čeština, navštěvoval folklorní festivaly, kde ožívaly tradice mých předků. Jásal jsem jako dítě, když naši sportovci vítězili, na stožár stoupala česká vlajka […]

29 10, 2015

Velice nám chybí trestání hmotné odpovědnosti politiků

Od |Říjen 29th, 2015|Domácí, Politika|0 komentářů

Naše země čelí dlouhodobému drancování ze strany politiků a „businessmanů“ napojených na neomarxistickou ideologii „pravdy a lásky“. Jedná se o masivní přesuny bohatství od běžných pracujících vrstev k nově vytvořenému vládnoucímu establishmentu formounejrůznějších dotačních programů, podpor alternativních energií a dalších nesmyslů. V posledních několika letech dokonce vidíme cílené pokusy o definitivní zničení českého národa jako […]

29 10, 2015

Uprchlíci ve Švédsku odmítli vystoupit z autobusu: Je tu zima, chceme zpátky do Německa!

Od |Říjen 29th, 2015|Evropa, Multikulti, Zahraničí|0 komentářů

Skupina uprchlíků odmítla zůstat v přiřazené odlehlé vesnici ve Švédsku. Někteří požadovali přesunutí zpět do Německa. Obec nemá žádnou infrastrukturu a v zimě mohou teploty klesnout až na minus třicet stupňů.

Švédsko je země lesů, losů, sobů, medvědů a vlků, o tom není pochyb. Někteří lidé takové prostředí vyhledávají, jiní se ho straní. Do druhé skupiny […]

28 10, 2015

Nepřítelem zaměstnanců nejsou živnostníci. Společným nepřítelem je současná státní moc

Od |Říjen 28th, 2015|Domácí, Ekonomika, František Matějka|0 komentářů

Vládě se podařilo vytvořit konflikt mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a udělala z nich nepřátele. Proti ní by však měli stát vedle sebe, protože dojení a střih ovčí vlny provádí vláda na obou skupinách bez rozdílu.

„Politické represe, které začaly už ve dnech únorového převratu, postupně zasahovaly stále větší okruh lidí, kteří byli označováni jako třídní nepřátelé. Po […]

28 10, 2015

Vznik Československa

Od |Říjen 28th, 2015|Domácí, NL, Stát|0 komentářů

Již od konce 19. století pařily České země k nejmodernějším národům Rakousko – Uherska. V průběhu 1. světové války docházelo ke snaze o jejich germanizaci a o likvidaci českých státních práv. Monarchie se vzdala ochranné role pro své jednotlivé národy, díky čemuž T. G. Masaryk odešel do emigrace, kde založil protirakouský odboj s názvem Český komitét zahraniční. Zároveň v […]

28 10, 2015

Dnes volíme mezi islámem a svobodou. Neexistuje nic mezi tím!

Od |Říjen 28th, 2015|Evropa, Multikulti|0 komentářů

Znáte Geerta Wilderse, předního holandského liberálně – konservativního politika a bojovníka za západní svobodu? Toho už holadnští sluníčkáři za jeho silně protiislámské postoje postavili před soud již v roce 2011. Tehdy u soudu řekl. Všude na kontinentu, kde naše kultura vzkvétala a kde lidé vytvořili svobodu, prosperitu a civilizaci. Základy západu jsou všude atakovány.

Všude v […]