Demokracie a kapitalismus: jedno bez druhého sirotkem

Když jsem přečetl knihu Alexise de Tocquevilla „Demokracie v Americe“, fascinovalo mě zjištění, že řadu charakteristik a neduhů, které my připisujeme kapitalismu, on připisoval demokracii. Pouze detailní zamyšlení může vyřešit dilema, zda tak činil z nedostatku terminologie (termín „kapitalismus“ v době, kdy knihu psal, dosud neexistoval), nebo prostě proto, že základní rysy společnosti jsou skutečně dány spíše podstatou […]

Elita a ovce v nás aneb kde hledat spásu před úpadkem civilizace

Zatímco politika ještě ze setrvačnosti vegetuje ve svém sebeopojném klídku, ve společnosti lze zaznamenat jisté napětí z budoucnosti, a to poměrně bezprostřední budoucnosti. Jinými slovy, nad společnostmi, resp. národy Evropy, se vznáší duch krize. Povšimněme si, že to nemají na svědomí ani tak „konspirační teorie“, jako konkrétní ekonomové, intelektuálové, prognostici světového dění a političtí poradci.

Přejít nahoru