Jsem pro nasazení armády na hranicích..

A jak bych si takové opatření představoval? Jak bych si představoval případné použití zbraní proti ilegálním imigrantům? Jsem opravdu „nacistické prase“…?

Tak mě nazval v diskusi pod článkem pana Lidinského, bývalého příslušníka SOG a veterána z Afghánistánu, bloger Miroslav Šejna, a to za můj názor, shodný s názorem p. Lidinského, o ochraně našich hranic za pomoci armády. […]

Američané vypustili džina z lahve…

Každou chvíli se objevující fakta o působení amerických sil v Iráku bez jakékoliv pochybnosti dokazují, že jen a jen vládě USA může svět „děkovat“ za vznik zatím asi nejhoršího násilného hnutí dvacátého prvního století…

Je nutné si to přiznat, bez ohledu na jinak důležitou roli, jakou mají USA v celosvětovém geopolitickém dění. Dalším kamínkem do nepěkné mozaiky, je […]

Čeho se obávám v souvislosti s přílivem uprchlíků…

Rozhodl jsem se popsat svoje vlastní pocity, obavy a důvody, proč zastávám odmítavý postoj k přílivu islámských uprchlíků do naší země, respektive do Evropy…

Začnu s pocity. Nevím jak kdo, ale já mám v sobě zakódovány pocity sounáležitosti s „vlastním kmenem“. Stejně, jako od pradávna naši předkové, i já cítím obavu před něčím, co je mi cizí, protože to moje […]

Kdo neinvestuje do příčin, musí investovat do následků…

… kdo nechce investovat do následků, musí nést důsledky. Zní to asi zamotaně, ale je to vlastně velice jednoduché. Další moje zamyšlení nad imigračním šílenstvím posledních měsíců…

Příčiny nejsou na evropském kontinentě, pokud za příčinu nebudeme považovat fakt, že je průměrný Evropan drze mnohem bohatší a má mnohem kvalitnější život, než průměrný Afričan. Příčiny jsou právě […]

Přejít nahoru