Posledních 10 let česká ekonomika stagnovala. Sílí hlasy o ztracené dekádě. Přestali jsme dohánět Němce, naopak se na nás dotáhli Slováci a blíží se k nám Polsko. Dokonce nám utíká i postsovětské Estonsko. Co s tímto stavem dělat? Můžou být Češi jednou stejně bohatí jako Němci?

Když se tato otázka klade na různých fórech, kde o ní diskutují lidé z vlády a byznysu, většinou se doberou k tomu, že vláda i předchozí vlády dělaly něco špatně. Měly více investovat do výzkumu, více podporovat vznik nových firem, dotovat moderní odvětví s vysokou přidanou hodnotou a školství se mělo lépe přizpůsobit výchově budoucích zaměstnanců továren lidí, kteří v dané panelové diskuzi hovoří. Všechny tyto odpovědi jsou ale špatné.